Szachy w 108-ce

Szachy w 108-ce

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.”

Paul Morphy

Realizowane są w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach drugich i trzecich.

Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny instruktora szkolnego pod patronatem Polskiego Związku Szachowego.

Zajęcia są organizowane w sposób atrakcyjny dla młodszych dzieci.

Nasze hasło przewodnie to: Ucz się przez zabawę!

Rozgrywki szachowe to nie tylko gra umysłowa, ale również sportowa. Szachy ruchome na świeżym powietrzu to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Dzieci korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych, używając tabletów do rozgrywek wirtualnych.

SZACHY to nie tylko rozrywka, ale również gra niezwykle wartościowa, ponieważ stanowi specyficzną kombinację sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki. To rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także osobowościowy.

Gra w szachy doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolności koncentracji oraz logiczne myślenie. Wpływa również na rozwijanie pozytywnych cech i postaw takich jak: obiektywizm, tolerancja, wytrwałość w dążeniu do celu.

Zawiera również wiele funkcji wychowawczych, uczy bowiem cierpliwości oraz odporności na ponoszenie porażek.

Szachy wiążą się z wieloma zaletami. Najważniejszą z nich jest wypełnienie czasu dziecka, ucieczka od nudy, znalezienie pasji, która może zaprocentować w przyszłości. Gra w szachy uczy odpowiedzialności za własne decyzje oraz odwagi i chęci podejmowania ryzyka, ale nie za wszelką cenę.