Tańce

W naszej szkole  realizowana jest innowacja pedagogiczna TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ   w ramach lekcji wychowania fizycznego.  Zespół tworzą uczniowie klas 1-3.  Dzieci znają także tańce polskie i innych narodów, reprezentują szkołę na imprezach szkolnych i środowiskowych. Zespół prowadzi Elżbieta Grzelak.

obraz7obraz61