Zebrania rodziców

Zebrania dla Rodziców uczniów

klas I – III oraz oddziału przedszkolnego

9 września 2019 r. /poniedziałek/

godz. 15.30

 

Zebrania dla Rodziców uczniów

Klas IV – VIII

10 września 2019 r. /wtorek/

godz. 15.30