Liga Klas

LIGA KLAS IV-VIII

__________________________________________________

LIGA KLAS IV-VIII

__________________________________________________

LIGA KLAS IV-VIII

Finał Ligi Klas 2019/20 „Matematyczne potyczki”

Wyniki Ligi klas – konkurencja „Maraton matematyczny”

Wyniki Ligi Klas 2019/20 „Matematyczne potyczki”

PROJEKT EDUKACYJNY

Rok szkolny 2018 /2019

LIGA KLAS IV-VIII

„W 100-lecie niepodległości Polski”

Organizator i koordynator projektu:

mgr Halina Włoszczyńska-nauczyciel bibliotekarz

Wyniki IV konkurencji „Bieg Niepodległości”.

Wyniki III konkurencji „Kocham Cię Polsko! Polska w poezji, piosence i modzie”.

Wyniki II konkurencji „Sylwetki polskich postaci historycznych związanych z niepodległością Polski”.

Wyniki I konkurencji „ Walka o niepodległość w malarstwie”.

____________________________________________

PROJEKT EDUKACYJNY Rok szkolny 2017 /2018

LIGA KLAS IV-VII

„Wrocław – Chiny”

Organizatorzy i koordynatorzy projektu:

mgr Halina Włoszczyńska

mgr Elżbieta Grzelak

mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska

Cele:

 1. Wzbudzanie zainteresowań historią, kulturą, sztuką, architekturą i filozofią Dalekiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Chin.
 2. Poznanie lokalizacji poszczególnych państw Azji i Europy na mapie świata ze szczególnym uwzględnieniem Chin i ich największych miast oraz Polski , w tym Wrocławia oraz przebiegu historycznego Szklaku Jedwabnego.
 3. Poznanie ciekawostek związanych z wynalazkami, architekturą, sztuką, literaturą i obyczajowością Chin i innych państw azjatyckich.
 4. Rozwijanie talentów literackich, plastyczno-technicznych, sportowych i informatycznych i pozytywnego wizerunku.
 5. Uwrażliwienie dzieci na problemy mieszkańców o odrębnej kulturze, zamieszkujących w regionie; kształtowanie otwartości, tolerancji i empatii wobec przedstawicieli różnych grup etnicznych w celu nawiązania współpracy z rówieśnikami w Chinach.
 6. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych, korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie ich gromadzenia, selekcjonowania i opracowywania i poszanowaniem praw autorskich.

Czas trwania projektu: od października 2017 r do maja 2018 roku.

Organizatorzy i koordynatorzy działań:

Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, Elżbieta Grzelak- wychowawca świetlicy i nauczyciel tańca,  Małgorzata Więcław-Szafrańska-nauczyciel plastyki, Mirosław Rubacha -nauczyciel historii, Elżbieta Kleciek- nauczyciel matematyki (szachy) oraz nauczyciele wychowania fizycznego- Artur Zieliński i Lidia Jońca.

Zasady współzawodnictwa:

W Lidze Klas współzawodniczą ze sobą klasy IV- V, VI-VII pod opieką wychowawców przy wsparciu nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania. Przy każdym zadaniu wskazany jest nauczyciel koordynujący wykonanie zadań przez uczniów w zespołach klasowych.

Jury: Dyrektor szkoły – p. Stanisława Socha, wicedyrektor szkoły-p. Jolanta Jaworska oraz koordynatorzy: p. Halina Włoszczyńska, p. Elżbieta Grzelak p. Małgorzata Więcław- Szafrańska.

 • Szczegółową informację dla uczniów oraz kryteria oceny danego zadania opracowują koordynatorzy poszczególnych  konkurencji w porozumieniu  z koordynatorami projektu i przedstawiają wychowawcom najpóźniej 1 miesiąc przed wykonaniem zadania oraz opracowują karty oceny dla jurorów.

Konkurencja 1

„Chińskie przysłowia i cytaty”  – do  27 października  2017 r.

Prezentacja literacko-graficzna w formie plakatu A-3 uwzględniająca czytelnie wyeksponowane przysłowie lub cytat  oraz  jego ilustrację w dowolnej formie graficznej.

Wystawa plakatów vis a vis biblioteki od 30 X 2017 r.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną plakatu, stopień trudności wykonania plakatu i jego estetykę.

Koordynator-p. Halina Włoszczyńska

Konkurencja 2

„Wynalazki i wynalazcy chińscy ”- do 28 listopada 2017 r.

Plakaty 70 x 100 cm

Koordynator-p. Mirosław Rubacha

Konkurencja 3

„Turniej szachowy”- 6 grudnia 2017 r.

Koordynator-p. Elżbieta Kleciek, sędzia z MDK-Śródmieście

Konkurencja 4

„Perły architektury i sztuki Chin”- do 28 lutego 2018 r.

(formy przestrzenne lub płaskie np. Mur Chiński, świątynie itp.)-wystawa na korytarzu szkolnym w marcu 2018 r.

Koordynator-p. Małgorzata Więcław-Szafrańska

Konkurencja 5

„Wiosenny  pokaz mody orientalnej” z muzyką i rekwizytami (parasolki , wachlarze, latawce  itp.)  – 21 marca 2018 r.

Koordynator: p. Elżbieta  Grzelak

Konkurencja 6

„Turniej ping-ponga” kl. IV-V i VI-VII- maj 2018 r.

Koordynatorzy: p. Artur Zieliński, p. Lidia Jońca

 • Za każdą konkurencję klasy otrzymują następującą ilość punktów: za I miejsce-max 10 pkt, za II miejsce-max 8 pkt, za III miejsce-max 6 pkt, za IV miejsce-max 5 pkt, za V miejsce-max 4 pkt, VI miejsce-max 3 pkt, VII miejsce-2 pkt, VIII miejsce-1 pkt.
 • Jury podejmuje decyzje o ewentualnej dogrywce tak, aby wyłonić zwycięzców w kategorii klas IV-V i VI-VII.
 • Dyplomy i ewentualne nagrody przygotowują po każdej konkurencji dla zwycięskich klas (I, II, III, miejsce) poszczególni koordynatorzy zadań po każdej konkurencji. Klasa, która zgromadziła najwięcej zwycięstw (najwięcej punktów w całej lidze klas ) otrzymuje tytuł „Mistrza projektu Wrocław-Chiny Klas IV-V  i „Mistrza projektu Wrocław-Chiny” klas VI-VII oraz nagrodę.

Opracowanie:

Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

Elżbieta Grzelak-wychowawca świetlicy, nauczyciel tańca

Małgorzata Więcław-Szafrańska – nauczyciel plastyki i techniki

Wrocław, 29  września 2017 r.


Warsztaty kaligrafii chińskiej- Instytut Konfucjusza w MDK Wrocław-Śródmieście dla klasy 5b – Mistrza Ligi Klas 2017/18 „Wrocław-Chiny” w kategorii klas IV-V 21 maja 2018 r.


Liga Klas IV-VII „Wrocław – Chiny” – Wyniki za rok szk. 2017/18

Po podliczeniu wszystkich punktów zdobytych w konkurencjach 1-6 klasy zdobyły następująca ilość punktów:

W kategorii klas IV-V

I miejsce –kl. 5b-53,33 pkt Mistrz Ligi Klas 2017/18 w kat. Kl. IV-V

 • II miejsce-kl. 5a- 50,26 pkt
 • III miejsce kl. 4a- 48,16 pkt
 • IV miejsce kl. 4b-45,55 pkt

W kategorii klas VI-VII

I miejsce kl. 7a-77,53 pkt Mistrz Ligi Klas 2017/18 w kat. Kl. VI-VII

 • II miejsce-kl. 7b-64,6 pkt
 • III miejsce kl. 6b-62 pkt
 • IV miejsce kl. 6a-37,86 pkt

Gratulujemy Zwycięzcom ! Dziękujemy Uczniom, Wychowawcom, Nauczycielom, Rodzicom, Jury i Koordynatorom oraz wszystkim, którzy  zaangażowali się w realizację  programu edukacyjnego „Wrocław-Chiny” w roku szkolnym 2017/18.

Dziękujemy  Sponsorom -Lodziarni „Roma” za ufundowanie lodów dla klasy VIIa –Mistrzowi Ligi Klas VI-VII  oraz MDK-Śródmieście i Instytutowi Konfucjusza za przeprowadzenie zajęć z kaligrafii chińskiej dla klasy 5b -Mistrza Ligi Klas IV-V oraz księgarni „Akme” we Wrocławiu za ufundowanie książek dla najaktywniejszych uczniów z pozostałych klas IV-VII w projekcie edukacyjnym Liga Klas 2017/18  „Wrocław-Chiny”.

Wrocław, 9 maja 2018 r.                          Koordynatorzy Ligi Klas

                                                                     mgr Halina Włoszczyńska

                                                                      mgr Elżbieta Grzelak

                                                                      mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska


Liga Klas 2017/18 „Wrocław-Chiny”

Wyniki konkurencji Nr 6 Turniej tenisa stołowego-7 maja 2018 r. – koordynator  p. Artur Zieliński

Liga Klas IV-V Tenis Stołowy:

 1. IVa 10 pkt
 2. Vb 8 pkt
 3. IVb 6 pkt
 4. Va 5 pkt

Liga Klas VI-VII Tenis Stołowy:

 1. VIIa 10 pkt
 2. VIb 8 pkt
 3. VIIb 6 pkt
 4. VIa 5 pkt

Wrocław, 9 maja 2018 r.                                      Koordynator Ligi Klas Halina Włoszczyńska


Wystawa prac uczniów klas IV-VII w ramach Ligi klas 2017/18 „Wrocław – Chiny”

2017/18 „Wrocław –Chiny”

„Perły chińskiej architektury i sztuki” – marzec 2018 r.

koordynator – p. Małgorzata Więcław-Szafrańska


Wyniki Ligi Klas 2017/18 „Wrocław-Chiny”-konkurencja Nr 4 „Perły chińskiej architektury i sztuki”- 9 marca 2018 r.

Koordynator zadania-p. Małgorzata Więcław-Szafrańska

Jury w składzie:

 1. Jolanta Jaworska-wicedyrektor szkoły, p. Halina Włoszczyńska, p. Elżbieta Grzelak –koordynatorzy ligi klas przyznały następująca ilość punktów:

w grupie klas IV-V:

 • I miejsce – klasa Vb -„Smok chiński”- 10 pkt
 • II miejsce – klasa Va – „Znaki chińskie-nasze imiona”-9,6 pkt
 • III miejsce- klasa IVa – „Chińskie wachlarze”-9 pkt
 • III miejsce- klasa IV b – „Chińskie parasolki”- 9 pkt

w grupie klas VI-VII

 • I miejsce-klasa VI a -„Mur chiński”-10 pkt
 • I miejsce- klasa VI b-„Stadion Narodowy w Pekinie”-10 pkt
 • I miejsce- klasa VII a- „Sztuka wycinania papieru” -10 pkt
 • I miejsce- klasa VII b-„Malarstwo chińskie”-10 pkt

Dziękujemy uczniom za wspaniałe prace oraz p. Małgorzacie Więcław-Szafrańskiej- nauczycielowi plastyki przygotowanie wystawy, która trwać będzie od 19.03 do 6.04. 2018 r.

Wrocław, 19 marca 2018 r. Koordynator Ligi Klas: mgr Halina Włoszczyńska

Wyniki Ligi Klas 2017/18 „Wrocław-Chiny”-konkurencja Nr 5 „Wiosenny pokaz mody orientalnej”- 21 marca 2018 r.

Koordynator zadania-p. Elżbieta Grzelak

Jury w składzie: Koordynatorzy Ligi Klas-p. Halina Włoszczyńska i p. Małgorzata Szafrańska oraz p. Katarzyna Malinowska-pedagog, i p. Agnieszka Maćkowska-psycholog szkolny przyznali następującą ilość punktów:

W grupie klas IV i V:

 • I miejsce kl. 5b-9,6 pkt
 • II miejsce kl. 4a-9 pkt
 • III miejsce kl. 5a-8,8 pkt
 • IV miejsce kl. 4b-8,5 pkt

W grupie klas VI-VII:

 • I miejsce kl. 6b-10 pkt
 • II miejsce kl. 7b-9,7 pkt
 • III miejsce kl. 7a-8,8 pkt
 • IV miejsce kl. 6a-6,7 pkt
 • Dodatkowe punkty za udział w konkursie jedzenia ryżu pałeczkami:

I miejsce 7a-4 pkt, II miejsce kl. 6b-3 pkt, III miejsce-kl. 4b. Pozostałe klasy: 4a-1 pkt, 5a-1 pkt, 6a-1 pkt, 7b-1 pkt.

Wyniki po 1-5 konkurencjach Ligi klas 2017/18 „Wrocław-Chiny”:

W grupie klas IV-V: W grupie klas VI-VII:

 • I miejsce kl. 5b-45,33 pkt I miejsce kl. 7b-58,6 pkt
 • II miejsce kl. 5a-45,26 pkt II miejsce kl. 7a-57,53 pkt
 • III miejsce kl. 4b-39,55 pkt III miejsce kl.6b-54 pkt
 • IV miejsce kl. 4a-38,16 pkt IV miejsce kl. 6a-32,86 pkt

*Dziękujemy Wychowawcom, Uczniom i Rodzicom klas I-III i IV-VII za wspaniałe przygotowanie strojów orientalnych i pokazu mody oraz wspólną zabawę w Pierwszym Dniu Kalendarzowej Wiosny! J Zapraszamy klasy IV-VII na ostatnią konkurencję Ligi Klas 2017/18 -„Turniej ping ponga”, który odbędzie się w pierwszej połowie maja 2018 r.

Wrocław, 23 marca 2018 r. Koordynator: mgr Halina Włoszczyńska


Wyniki Ligi klas IV-VII 2017/18  „Wrocław-Chiny”  XI/XII

Wyniki konkurencji nr 2 „Wynalazki i wynalazcy chińscy” (plakat)

Prace oceniło jury w składzie: Dyrektor szkoły-p. Stanisława Socha, Wicedyrektor szkoły-p. Jolanta Jaworska, p. Elżbieta Grzelak, p. Mirosław Rubacha, p. Halina Włoszczyńska oraz p. Małgorzata Więcław-Szafrańska

Każdy z jurorów mógł przyznać maksymalnie 10 punktów za plakat. Łącznie można było zdobyć 60 punktów.

Klasy 4-5                                                                       

 1. Klasa 5b – 50 p. Średnia punktów od 6 jurorów-8,33 pkt
 2. Klasa 4b – 46 p. Średnia punktów- 7,66 pkt
 3. Klasa 4a – 43 p. Średnia punktów-7,16 pkt
 4. Klasa 5a (- 3 p. za przekroczenie terminu) – 40 p. Średnia punktów-6,66 pkt

Klasy 6-7

 1. Klasa 7b – 57 p. Średnia punktów- 9,5 pkt
 2. Klasa 6b – 54 p. Średnia punktów -9,0 pkt
 3. Klasa 7a – 53 p. Średnia punktów-8,83 pkt
 4. Klasa 6a – 37 p. Średnia punktów-6,16 pkt

Gratulujemy zwycięzcom!

Wrocław, 30 XI 2017 r.       Koordynator konkurencji Nr 2 – Mirosław Rubacha


Wyniki  konkurencji nr 3 „Turniej szachowy”   – 6 grudnia 2017 r.

Dnia 06 grudnia 2017 roku odbyły się zawody szachowe klas IV-VII

Do turnieju każda klasa wystawiła 3-osobowe drużyny. Rozegranych zostało 7 rund. Każda klasa grała z każdą. Sędziował pan Wiesław Janocha z MDK Śródmieście. Opiekunem  konkursu była pani Elżbieta Kleciek. Po turnieju zostały rozdane dyplomy dla każdej klasy oraz dyplomy indywidualne za I miejsce na pierwszej, drugiej i trzeciej szachownicy.

Oto wyniki:

 • I miejsce klasa 7 b -19 pkt
 • II miejsce klasa 7 a -16,5 pkt
 • III miejsce klasa 6b -12,5 pkt
 • IV miejsce klasa 5a -11 pkt
 • V miejsce klasa 4b – 9 pkt
 • VI miejsce klasa 5b -8 pkt
 • VII miejsce klasa 4a -5
 • VIII miejsce klasa 6a -3 pkt

Maksymalna ilość punktów wynosiła 21. Każdy zawodnik za wygraną dostawał 1 pkt, za remis 0,5 pkt, a za przegraną 0 pkt.

Wyniki indywidualne:

 • Pierwsze miejsce na pierwszej szachownicy zajął Jakub Kurek z klasy 7b, zdobył 7 punktów czyli wszystkie partie wygrał.
 • Drugie miejsce na pierwszej szachownicy zajął Krzysztof Trochomowicz z klasy 7a, zdobył 6 punktów.
 • Pierwsze miejsce na drugiej szachownicy zajął Jacob Stefanowicz z klasy 7b, zdobył 7 punktów czyli wszystkie partie wygrał.
 • Drugie miejsce na drugiej szachownicy zajął Bartosz Gural z klasy 7a, zdobył 5,5 punktów.
 • Pierwsze miejsce na trzeciej szachownicy zajęła Weronika Haba z klasy 6b, zdobyła 6 punktów.
 • Drugie miejsce na trzeciej szachownicy zajął Kacper Biskup z klasy 5b, zdobył 6 punktów.

                                                     Koordynator konkurencji Nr 3 –  Elżbieta Kleciek


Wyniki Ligi klas 2017/18  po zsumowaniu punktów za konkurencje 1,2 i 3:

Klasy 4-5

 • I miejsce kl. 5a- 25,86 pkt
 • II miejsce kl. 5b – 24,73 pkt
 • III miejsce kl. 4b- 20,05 pkt
 • IV miejsce kl. 4a-19,16 pkt

Klasy 6-7

 • I miejsce kl. 7b-37,9 pkt
 • II miejsce kl. 7a – 34,73 pkt
 • III miejsce kl. 6b – 31 pkt
 • IV miejsce kl. 6a – 15,16 pkt

Wrocław, 12 XII 2017 r.

Koordynatorzy Ligi klas 2017/18

Halina Włoszczyńska

Elżbieta Grzelak

 Małgorzata Więcław-Szafrańska


Wyniki Ligi Klas 2017/18 „Wrocław-Chiny”

Konkurencja  Nr 1 Plakat ilustrujący „Chińskie przysłowia i cytaty”- max 10 pkt

Jury w składzie: p. Stanisława Socha- dyrektor szkoły, p. Jolanta Jaworska-wicedyrektor szkoły, koordynatorzy ligi klas: p. Halina Włoszczyńska, p. Elżbieta Grzelak i p. Małgorzata Więcław-Szafrańska przyznało następującą ilość punktów:

Klasy IV –V

I miejsce- klasa V B– 8,4 pkt

II miejsce –klasa VA-8, 2 pkt

III miejsce- klasa IVB-7,4 pkt

IV miejsce- klasa IVA– 7 pkt

Klasy VI –VII

I miejsce- klasa VIB– 9,4 pkt, VIIA-9,4 pkt i kl. VIIB-9,4 pkt

II miejsce –klasa VIa– 6 pkt

Wrocław, 02 XI 2017 r.                                        Koordynator Ligi Klas i konkurencji Nr 1:

                                                                                        mgr Halina Włoszczyńska

 • Wystawę prac ilustrujących „Chińskie przysłowia i cytaty” oraz plakat informacyjny o Konfucjuszu wykonany przez koło Przyjaciół Biblioteki można oglądać na parterze szkoły od 27 X 2017 r do 30 listopada 2017 r.
 • Następna konkurencja Nr 2 „Wynalazki i wynalazcy chińscy”-prezentacja na plakatach 100 x70 cm wynalazków i wynalazców wylosowanych przez przewodniczących klas IV-VII. Koordynatorem zadania jest p. Mirosław Rubacha-nauczyciel historii.

Prace składamy w bibliotece do 28 listopada 2017 r.


Wyniki Ligi Klas IV-VI 2016/17 Konkurencja:

„Wyższe uczelnie Wrocławia-historia i architektura” – 23 maja 2017 r.-

Koordynator – p. Małgorzata Więcław-Szafrańska

Jury w składzie: p. Stanisława Socha – dyrektor szkoły, p. Jolanta Jaworska – wicedyrektor szkoły, p. Halina Włoszczyńska-nauczyciel bibliotekarz, koordynator Ligi klas , p. Małgorzata Więcław-Szafrańska-nauczyciel plastyki i techniki przyznało następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. 6b -30 pkt
 • II miejsce kl. 5b -28,75 pkt
 • III miejsce kl. 4b -27,25 pkt
 • IV miejsce kl. 4a -27 pkt
 • V miejsce kl. 5a – 26 pkt

Po wszystkich dotychczasowych konkurencjach („Latawce czytelnicze”, „Recenzje ulubionych książek”, „Mikołajkowy turniej szachowy”, plakaty: „Sylwetki sławnych naukowców wrocławskich”, „Edukacyjne potyczki sportowe (eduball) oraz „Wyższe uczelnie Wrocławia-historia i architektura”- wyniki Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław” są następujące:

 • I miejsce kl. 5b – 172,55 pkt
 • II miejsce kl. 6b – 172,4 pkt
 • III miejsce kl. 4b – 159,55 pkt
 • IV miejsce kl. 5a – 159,4 pkt
 • V miejsce kl. 4a – 154,6 pkt
 • VI miejsce kl. 6a – 131,6 pkt
 • 31 maja 2017 r. do w/w wyników dodane zostaną z całego roku szkolnego wyniki średniej klasowej na 1 ucznia wypożyczonych i przeczytanych! książek – od 0-10 pkt.

 Koordynator Ligi Klas- Halina Włoszczyńska


PROJEKT EDUKACYJNY Rok szkolny 2016/2017
LIGA KLAS IV-VI – Współzawodnictwo międzyklasowe
„Naukowy Wrocław”

Koordynator projektu:
mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

 • Cele:
 1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów i zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, technicznymi oraz wdrażanie do korzystania z literatury – w tym popularnonaukowej.
 2. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
 3. Rozwijanie talentów w poszczególnych dziedzinach nauki i dyscyplinach sportowych (w tym szachów).
 4. Poznanie sylwetek wielkich naukowców wrocławskich i ich osiągnięć.
 5. Poznanie historii i architektury wrocławskich uczelni.
 6. Rozwój kompetencji kluczowych- krytyczne myślenie, uczenie się poprzez zabawę, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych i systemu wartości oraz współzawodnictwa.
 7. Rozwijanie umiejętności informatycznych.
 8. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych, korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie ich gromadzenia, selekcjonowania i opracowywania i poszanowania praw autorskich.

Czas trwania projektu: od października 2016 r do czerwca 2017 roku.

 • Organizatorzy i koordynatorzy działań:

Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz – koordynator, Elżbieta Kleciek – nauczyciel matematyki, Mirosław Rubacha – nauczyciel historii, Artur Zieliński, Lidia Jońca – nauczyciele wychowania fizycznego, Małgorzata Więcław-Szafrańska – nauczyciel plastyki i techniki.

Szczegółową punktację opracowują koordynatorzy poszczególnych konkurencji wraz z koordynatorem projektu.

 • Zasady współzawodnictwa:

W Lidze Klas współzawodniczą ze sobą klasy IV, V, VI pod opieką wychowawców przy wsparciu nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania. Przy każdym zadaniu wskazany jest nauczyciel koordynujący wykonanie zadań przez uczniów w zespołach klasowych.

Tytuł finalisty Ligi Klas zostanie przyznany klasie, która otrzymała największą liczbę punktów biorąc udział we wszystkich konkurencjach. Nie przewiduje się dogrywki w przypadku sytuacji remisowej, chyba że jury zdecyduje inaczej, o czym będą klasy powiadomione odpowiednio wcześniej.

Jury: Dyrektor szkoły – p. Stanisława Socha, wicedyrektor szkoły – p. Jolanta Jaworska, p. Halina Włoszczyńska- nauczyciel bibliotekarz, oraz nauczyciele koordynujący poszczególne zadania.

 • Zadania:

Konkurencja 1

Latawce czytelnicze (do 28 X 2016 r.) Koordynatorzy zadania-wychowawcy poszczególnych klas IV-VI

Prezentacja zainteresowań czytelniczych wszystkich uczniów w klasie wraz z wychowawcą zawarta na latawcu klasowym. Wymiary latawca – romb z papieru : 1m x 70 cm a na nim wyraźna informacja: która to klasa (na ogonie latawca) a każdy uczeń na latawcu przywiesza swoją literacko-plastyczną informację: „Imię, pierwszą literę nazwiska oraz autora i tytuł swojej ulubionej książki” w dowolnej, ale czytelnej formie graficznej”. Z takich uczniowskich „cegiełek” powstanie latawiec klasowy*.

Wystawa latawców klas IV-VI – 31 października 2016 roku.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną prezentacji, pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

*Zadanie dodatkowe „Czytelnictwo” do konkurencji nr 1 – Koordynatorzy zadania – p. Magdalena Walczyńska i p. Łukasz Gregorowicz uczący w danej klasie języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz

 1. Każdy uczeń w klasie pisze w ustalonym czasie przez nauczyciela języka polskiego recenzję ulubionej książki wskazanej na latawcu polecając ją do przeczytania innym uczniom (może być ilustrowana). Wszystkie recenzje – wystawa 4 lutego 2017 r. Jedną najciekawszą recenzję z klasy – wybraną przez nauczyciela języka polskiego uczącego w danej klasie- ocenia jury.
 2. Statystyka czytelnictwa – średnia wypożyczonych w bibliotece szkolnej i przeczytanych książek na ucznia w klasach IV-VI na dzień 31 maja 2017 r.– nauczyciel bibliotekarz.

Konkurencja 2

Sylwetki słynnych naukowców wrocławskich (do 21 XI 2016 r.) – Koordynator zadania – p. Mirosław Rubacha – nauczyciel historii.

Każda klasa przedstawia na plakacie o wymiarach 85×60 cm sylwetkę wylosowanego naukowca (fotografia lub portret wykonany dowolną techniką) i zilustrowany opis jego osiągnięć.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną (wizerunek naukowca, krótka biografia oraz prezentacja jego osiągnięć), pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

Konkurencja 3

Turniej szachowy klas IV-VI o tytuł Mistrza szachów SP 108 – 5 XII 2016 r.

Koordynator zadania – p. Elżbieta Kleciek – nauczyciel matematyki

Klasy wystawiają do turnieju międzyklasowego swoich najlepszych zawodników. Zasady turnieju i punktację podaje klasom koordynator tego zadania p. Elżbieta Kleciek – nauczyciel matematyki.

Konkurencja 4

Edukacyjne potyczki sportowe – 21 marca 2017 r.

Koordynatorzy zadania: p. Artur Zieliński, p. Lidia Jonca – nauczyciele wych. fizycznego

Zasady turnieju (mi.in piłki eduball) i punktację podaje klasom koordynator tego zadania p. Artur Zieliński-nauczyciel wychowanie fizycznego, pomoc p. Lidia Jońca.

Konkurencja 5

Wrocławskie uczelnie wyższe – historia i architektura – do 9 maja 2017 r.

Koordynator zadania – p. Małgorzata Więcław-Szafrańska – nauczyciel plastyki i techniki.

Każda klasa w formie plakatu 1m x 70 cm prezentuje budynek (budynki) wylosowanej uczelni, jej otoczenia i charakterystycznych elementów architektury w dowolnej technice wraz z opisem, który zawiera najważniejsze wydarzenia z historii tej uczelni od powstania do czasów współczesnych. Może to być praca plastyczna w dowolnej technice, fotograficzna lub obie jednocześnie wraz z notatką historyczną.

Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną prezentacji, pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

 ****************************************************************

Finał Ligi Klas przewiduje się na 5 czerwca 2017 roku -rozdanie nagród za I, II, i III miejsce oraz podziękowań i dyplomów połączony z wystawą prac uczniów.

Opracowanie:

mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

Wrocław, 5 października 2016 r.


Dnia 21 marca 2017 roku miały miejsce u nas w szkole edukacyjne potyczki sportowe w ramach Ligi Klas. Każda z klas IV – VI wystawiła swoją reprezentację, która składała się z trzech chłopców i trzech dziewcząt. Już od samych rozgrywek początkowych emocji nie brakowało. Przedstawiciele klas z maksymalnym zaangażowaniem brali udział w sportowej rywalizacji. W potyczkach końcowych, o konkretne miejsca w zawodach atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca, a najwięcej wrażeń dostarczył wszystkim finał o miejsca 1-3.

Wyniki Edukacyjnych potyczek sportowych:

Rozgrywki początkowe:

 • 4a : 4b 15:43
 • 5a : 5b 32:37
 • 6a : 6b 25:45

Rozgrywki finałowe o miejsca 4-6:

 • 4a: 50 pkt
 • 5a: 84 pkt
 • 6a: 74 pkt

Rozgrywki finałowe o miejsca 1-3:

 • 4b: 56 pkt
 • 5b: 78 pkt
 • 6b: 67 pkt
 • I miejsce kl. 5b
 • II miejsce kl. 6b
 • III miejsce kl. 4b
 • IV miejsce kl. 5a
 • V miejsce kl. 6a
 • VI miejsce kl. 4a

Serdecznie gratulujemy! Artur Zieliński


Wyniki Ligi Klas IV-VI 2016/17 Konkurencja: 4A

„Edukacyjne potyczki sportowe” – 21 marca 2017 r.-

Koordynator – p. Artur Zieliński

Sędziowie –nauczyciele wychowania fizycznego: p. Artur Zieliński i p. Lidia Jońca przyznali zgodnie z regulaminem wyścigów w zawodach z piłkami edukacyjnymi (eduball) zorganizowanych w pierwszym dniu wiosny dla klas IV-VI następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. 5b -30 pkt
 • II miejsce kl. 6b -28 pkt
 • III miejsce kl. 4b -26 pkt
 • IV miejsce kl. 5a -24 pkt
 • V miejsce kl. 6a – 22 pkt
 • VI miejsce -kl. 4a – 20 pkt

Po wszystkich dotychczasowych konkurencjach („Latawce czytelnicze”, „Recenzje ulubionych książek”, „Mikołajkowy turniej szachowy”, plakaty: „Sylwetki sławnych naukowców wrocławskich” oraz „Edukacyjne potyczki sportowe (eduball) wyniki Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław” są następujące:

 • I miejsce kl. 5b – 143,8 pkt
 • II miejsce kl. 6b – 142,4 pkt
 • III miejsce kl. 5a – 133,4 pkt
 • IV miejsce kl. 4b – 132,3 pkt
 • V miejsce kl. 6a -131,6 pkt
 • VI miejsce kl. 4a – 127,6 pkt

Zapraszamy do kolejnej konkurencji: plakaty z prezentacją wylosowanych uczelni wrocławskich (do 9 maja 2017 r.-max 30 pkt) oraz średnia wypożyczonych i przeczytanych! książek przez klasy (do 31 maja 2017 r.-max 10 pkt).

Wrocław, 21 marca 2017 r. Koordynator Ligi klas – Halina Włoszczyńska


Liga Klas IV-VI 2016/17 Konkurencja:

„Czytelnictwo – recenzje książek”

Koordynatorzy konkurencji nr 4 – nauczyciele języka polskiego: p. Magdalena Walczyńska oraz p. Łukasz Gregorowicz

Jury w składzie: p. Jolanta Jaworska – wicedyrektor, p. Halina Włoszczyńska – koordynator Ligi Klas, p. Magdalena Walczyńska – nauczyciel j. polskiego, p. Łukasz Gregorowicz – nauczyciel języka polskiego przyznało następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. 5b – 29,3 pkt
 • II miejsce kl. 5a – 26,9 pkt
 • III miejsce kl. 4b – 26,6 pkt
 • IV miejsce kl. 6a – 25,9 pkt
 • V miejsce kl. 6b – 24,4 pkt
 • VI miejsce kl. 4a -21, 6 pkt

Po 4. konkurencjach punktacja jest następująca:

 • I miejsce kl. 6b – 114,4 pkt
 • II miejsce kl. 5b – 113,8
 • III miejsce kl. 6a – 109,6 pkt
 • IV miejsce kl. 5a – 109,4 pkt
 • V miejsce kl. 4a – 107, 6 pkt
 • VI miejsce kl. 4b – 106,3 pkt

Gratulujemy klasom! Dziękujemy koordynatorom tej konkurencji oraz zapraszamy na potyczki sportowe z piłkami edukacyjnymi 21 marca 2017 r.

Wrocław, 6 marca 2017 r Koordynator Ligi klas – mgr Halina Włoszczyńska


WYNIKI Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław”

Konkurencja 3 „ Mikołajkowy Turniej Szachowy”  – 6 XII 2016 r.

Jury w składzie: Sędzia szachowy: p. Wiesław Janocha oraz koordynator konkurencji nr 3 – p. Elżbieta Kleciek przyznali następującą ilość punktów:

 • I miejsce kl. VI b -30 pkt
 • II miejsce kl. VI a -29 pkt
 • III miejsce kl. Vb – 28 pkt
 • IV miejsce kl. IV a – 27 pkt
 • V miejsce kl. V a – 26 pkt
 • VI miejsce kl. 4b -25 pkt

Wyniki ligi klas 2016/17 „Naukowy Wrocław po I, II i III konkurencji:

 • I miejsce kl. 6b – 90 pkt
 • II miejsce kl. 4a – 86 pkt
 • III miejsce kl. 5b – 84,5 pkt
 • IV miejsce kl. 6a – 83,75 pkt
 • V miejsce kl. 5a – 82,5 pkt
 • VI miejsce kl. 4b – 79,75 pkt

Dziękujemy i zapraszamy na następną konkurencję – Wystawa najlepszych recenzji książek na Dzień otwarty szkoły – 4 lutego 2016 r.(konkurencja 1a „Czytelnictwo”)  –  recenzje swoich książek wybranych przez uczniów na Latawce Czytelnicze (w formacie A-4, ilustrowane ) piszą wszyscy uczniowie w klasach IV-VI pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego uczących w danej klasie –koordynatorzy: p. Magdalena Walczyńska i p. Łukasz Gregorowicz.

Prosimy wychowawców kl. IV-VI o pomoc w wyborze 3 najlepszych recenzji swojej klasy na wystawę, które będzie również oceniało jury.

 Wrocław, 13 grudnia 2016 r. Koordynator Ligi klas – mgr Halina Włoszczyńska


WYNIKI Ligi Klas 2016/17 „Naukowy Wrocław”

Konkurencja 2 – Sylwetki słynnych naukowców wrocławskich – max 30 pkt.

Jury w składzie: p. Stanisława Socha – dyrektor szkoły, p. Jolanta Jaworska – wicedyrektor szkoły, p. Mirosław Rubacha – nauczyciel historii, koordynator konkurencji nr 2, oraz p. Halina Włoszczyńska – koordynator Ligi klas 2016/17 oceniło prace przyznając następującą ilość punktów:

 • 4a – 30 pkt
 • 4b – 24,75 pkt
 • 5a – 26,5 pkt
 • 5b – 26,5 pkt
 • 6a – 24,75 pkt
 • 6b – 30 pkt

ZAPRASZAMY uczniów i całą społeczność szkolną do oglądania wystawy i poznawania sylwetek słynnych naukowców związanych z Wrocławiemwystawa na korytarzu szkolnym obok latawców czytelniczych.

Wyniki ligi klas 2016/17 „Naukowy Wrocław po I i II konkurencji:

 • I miejsce kl. 6b – 60 pkt
 • II miejsce kl. 4a – 59 pkt
 • III miejsce kl. 5a i 5b – 56,5 pkt
 • IV miejsce kl. 4b i 6a – 54,75 pkt

Dziękujemy i zapraszamy na następną konkurencję nr 3 – koordynator p. Elżbieta Kleciek: „Mikołajkowy turniej szachowy” – 6 XII 2016 r od godz. 9.50, s. 22

Wrocław, 1 grudnia 2016 r. Koordynator Ligi klas – mgr Halina Włoszczyńska


WYNIKI Ligi klas IV-VI 2016/17 „Naukowy Wrocław”

Konkurencja 1 „Latawce czytelnicze” – 28X 2016 r.

Prezentacja zainteresowań czytelniczych wszystkich uczniów w klasie wraz z wychowawcą zawarta na latawcu klasowym

JURY w składzie: Dyrektor szkoły p. Stanisława Socha, wicedyrektor – p. Jolanta Jaworska, koordynatorzy: Halina Włoszczyńska oceniało zawartość treściowo-graficzną zgodną z opisem zdania, pomysłowość, estetykę wykonania oraz poprawność językową – max 30 pkt.

 • Klasa IVa – 29 pkt
 • Klasa IVb – 30 pkt
 • Klasa Va – 30 pkt
 • Klasa Vb – 30 pkt
 • Klasa Via – 30 pkt
 • Klasa VIb – 30 pkt

Serdecznie dziękujemy za wykonane zadania uczniom i wychowawcom! 🙂

* Kolejne zadania – konkurencje nr 2 i 3 koordynują nauczyciele przedmiotów: historii -p. Mirosław Rubacha – plakat: „Sylwetki naukowców wrocławskich” –do 28 listopada 2016 r. oraz matematyki – p. Elżbieta Kleciek- „Turniej szachowy klas IV-VI” – 6 grudnia 2016 roku.

Koordynator Ligi Klas
Wrocław, 4 XI 2016 r.
mgr Halina Włoszczyńska