Usprawnienie technik szkolnych na zajęciach rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez pana Artura Jasińskiego są dedykowane usprawnianiu technik szkolnych uczniów.


Podczas lekcji uczniowie angażują się w różnorodne aktywności manualne, korzystają z komputera oraz wykonują zadania przygotowane na wydrukowanych kartkach. Zajęcia obejmują układanie klocków, co rozwija umiejętności logicznego myślenia i koordynacji ruchowej. Są również zajęcia z sylabowego kodowania, które pomagają uczniom w rozwijaniu umiejętności językowych i logicznego myślenia.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez pana Artura Jasińskiego są dedykowane usprawnianiu technik szkolnych uczniów.

Podczas lekcji uczniowie angażują się w różnorodne aktywności manualne, korzystają z komputera oraz wykonują zadania przygotowane na wydrukowanych kartkach. Zajęcia obejmują układanie klocków, co rozwija umiejętności logicznego myślenia i koordynacji ruchowej. Są również zajęcia z sylabowego kodowania, które pomagają uczniom w rozwijaniu umiejętności językowych i logicznego myślenia.

Dodatkowo, uczniowie pracują nad tworzeniem zdań wiosennych, co wspiera ich w komunikacji i wyrażaniu myśli. Ćwiczenia z ułamkami na pizzy rozwijają umiejętności matematyczne oraz umiejętność współpracy w grupie. Podczas wyścigów matematycznych na czas z mnożenia i dodawania, uczniowie doskonalą swoje umiejętności w szybkim rozwiązywaniu zadań matematycznych na komputerze.

Omawianie scenek sytuacyjnych podczas zajęć „Jak myślisz, co teraz czuję…” rozwija umiejętność empatii i rozumienia emocji innych osób. Prowadzenie dzienniczka pogody tygodniowego to praktyczne ćwiczenie z jednostek objętości oraz umiejętności obserwacji i analizy danych pogodowych. Dzięki różnorodnym zajęciom rewalidacyjnym prowadzonym przez pana Artura Jasińskiego, uczniowie nie tylko rozwijają konkretne umiejętności szkolne, ale także uczą się współpracy, empatii oraz samodzielności.