Wizja i misja

MISJA SZKOŁY

Głównym celem edukacyjnym i wychowawczym naszej Szkoły jest zapewnienie uczniom warunków wszechstronnego rozwoju w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji. Pragniemy, by nasi uczniowie stawali się odpowiedzialnymi, dociekliwymi i krytycznie myślącymi ludźmi, rozumiejącymi potrzebę doskonalenia się przez całe życie. Naszą misją jest wspieranie indywidualności młodych ludzi, przy jednoczesnym rozbudzaniu szacunku dla odmienności i różnorodności. Pomagamy naszym uczniom rozwijać talenty i odkrywać drogi do sukcesu w globalnym, dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie. Wierzymy, że wyposażeni we właściwe kompetencje, świadomi potrzeby promowania uniwersalnych wartości, takich jak prawda, uczciwość i dobro będą budować lepszy, sprawiedliwszy i bezpieczniejszy świat.


WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu to bezpieczne i inspirujące miejsce, w którym panuje atmosfera akceptacji, współpracy oraz wzajemnego szacunku. Nauczyciele wspierają i zachęcają do poszukiwań naukowych, dzięki czemu ich uczniowie rozumieją zjawiska współczesnego świata, dostrzegają potrzebę ciągłego rozwoju i odważnie patrzą w przyszłość.