Wyjście do ZOO – klasa II b

We wrześniu 2016r. uczniowie klasy II b wraz z nauczycielem wybrali się do wrocławskiego ZOO na zajęcia edukacyjne „Szlakiem jaja”. Projekt realizowany był w sali warsztatowej Afrykarium.

Pomoce i filmy edukacyjne przedstawione podczas zajęć, pozwoliły nam zapoznać się z etapami rozwojowymi zwierząt wykluwających się z jaj (ptaków, gadów, płazów). Mogliśmy zobaczyć prawdziwe jaja strusi emu. Podglądaliśmy, jak  z maleńkiego zarodka, dzień po dniu, rozwija się pisklak. To były dla nas bardzo pouczające i ciekawe zajęcia. Po części warsztatowej zwiedzaliśmy Afrykarium i ZOO.