Wypełnianie wniosków do szkół ponadpodstawowych

Jak wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ?

1. Podczas pierwszego logowania poprzez PESEL i hasło system wymusi zmianę hasła. Należy je wcześniej przygotować i dwukrotnie wpisać w odpowiednie pola.

2. Następnie należy wypełnić cały wniosek łącznie z wyborem szkół i na końcu wniosku dokonać jego zapisu. Dopiero wtedy nowe hasło będzie zapisane. 

3. Po ponownym zalogowaniu się do systemu elektronicznej rekrutacji (poprzez PESEL i hasło) można dokonywać zmian wszystkich danych, zawartych we wniosku, łącznie ze zmianą szkół i klas.

UWAGA!!!!!! Gdy wniosek zostanie zaniesiony do szkoły pierwszego wyboru nie można będzie już wprowadzać żadnych zmian!!!!
(wnioski składamy od 13 V do 25 VI, świadectwo i wyniki egzaminu dostarczamy 21-25 VI, szkoły średnie wywieszają listy kandydatów 16 VII, technika i branżówki wydają skierowania na badania lekarskie 16-18 VII, rodzice dostarczają oryginały świadectwa, wyniku egzaminów oraz badań lekarskich zawodowych 16-24 VII, szkoły wywieszają listy przyjętych i nie przyjętych 25 VII. Szczegóły w terminarzu rekrutacji.)

4. Logowanie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

5. Jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji?

6. Progi punktowe w poprzednich latach do klas I w Liceach, Technikach oraz w Szkołach Branżowych:

7. Terminarz etapów rekrutacji.