XVI Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

9 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 108 im Juliana Tuwima we Wrocławiu odbył się kolejny – XVI Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich. Taka forma obchodów Narodowego Święta Niepodległości stała się już tradycją szkoły.

Uroczystość została otwarta przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 – p. Stanisławę Sochę, która we wstępie nawiązała do polskiej tradycji narodowowyzwoleńczej oraz poruszyła kwestię świadomości narodowej dawniej i dziś.

Jak co roku przewodnim wątkiem uroczystości było wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni wplecionych w spektakl teatralny, do którego scenariusz napisali nauczyciele SP nr 108. Akcja przedstawienia osadzona została na strychu, na którym bohaterowie – uczniowie 5 klasy szkoły podstawowej odnajdują należące do dziadka pamiątki-symbole będące pretekstem do historycznej podróży w czasie i rozważań dziejowych. Nie zabrakło nawiązania do okresu rozbiorów, zrywów narodowych oraz odzyskania upragnionej niepodległości. Każde z  prezentowanych wydarzeń „podsumowane” zostało odpowiednio dobraną pieśnią patriotyczną. W repertuarze zaproszonych chórów znalazły się m.in.: Warszawianka 1831, Pieśń powstańców 1863, Szara piechota, Marsz Pierwszej Brygady, Raduje się serce, Pieśń o wodzu miłym, Wojenko, wojenko czy Przybyli ułani – utwory, które zostały wykonane przez chóry reprezentujące Miejski Dom Kultury Śródmieście, SP nr 108, SP 107, SP nr 58, SP nr 76, SP nr 93, Przedszkole nr 25, Przedszkole nr 77 oraz uczniowie z klubo-świetlicy środowiskowej Iskierka.

Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich organizowany przez Szkołę Podstawową nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu  to wspaniała lekcja historii oraz okazja do krzewienia patriotycznych postaw.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście:

  • Jerzy Sznerch – radny Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Nadodrze
  • Zdzisław Szczuka – prezes Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Wrocław-Śródmieście
  • Robert Górski reprezentujący p. Grzegorza Liburę – komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin
  • Alicja Sadowska reprezentująca p. Zbigniewa Słysza – komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu
  • Jadwiga Iwanowska – konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Wioletta Bodnar – zastępca kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
  • Edward Pałys – przewodniczący Rady Osiedla Nadodrze
  • Feliks Kostecki – były komendant Straży Pożarnej Wrocław-Psie Pole, kombatant, żołnierz XXVI Brygady Wołyńskiej Armii Krajowej
  • Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek: p. Grażyna Urban, p. Jolanta Sawicka, p. Katarzyna Kropidło, p. Iwona Kuźnik, p. Dariusz Cichy, p. Krzysztof Słupianek

Organizatorzy XVI PPPiŻ