XVIII Wrocławski Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych

XVIII Wrocławski Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych

Dnia 22 listopada 2019 r. reprezentanci Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły tj. Wiktoria Brzozowska, Zuzanna Kowalczyk, Oliwier Oleś oraz Jakub Guzikowski wraz z opiekunem SU panią Renatą Jasiurską wzięli udział w XVIII Wrocławskim Sejmiku Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych, którego gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 58 we Wrocławiu. Tematem przewodnim panelu dyskusyjnego był „ Smartfon w szkole”. Gośćmi byli uczniowie pięciu szkół. Każdy uczeń danej szkoły znalazł się w innej komisji. Zadania, które były przedmiotem rozważań to między innymi; podaj argumenty przemawiające za używaniem smatrfona w szkole, argumenty przeciwko smartfonom w szkole. Każda z grup przedstawiła liczne przykłady, często powtarzane przez przedstawicieli, że istnieją zarówno plusy i minusy posiadania i używania telefonu w szkole. Nie można jednoznacznie obronić tylko jednej ze stron: TKA czy NIE. Najtrudniejszym zadaniem okazało się znalezienie odpowiedzi na pytanie: Smattfon-zabronić czy pozwolić? Niestety, i tu odpowiedź nie była jednoznaczna. Warto jednak podkreślić, iż uczniowie są świadomi zarówno zagrożeń jak również dobrodziejstw związanych z rozwojem technologii. Doskonale przedstawiła to na podsumowaniu panelu Wiktoria Brzozowska, która podparła swoją wypowiedź wynikami badań związanych z nadmiernym korzystaniem tak z telefonu jak również z Interentu. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę. Gratulujemy!