Z wizytą w Panoramie Racławickiej

Uczniowie klas czwartych mieli okazję zobaczyć monumentalne dzieło stworzone pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka, panoramiczny obraz przedstawiający Bitwę pod Racławicami.

Lekcja muzealna w Panoramie Racławickiej trwała 45 minut. Obejmowała wstęp przeprowadzony w Małej Rotundzie oraz omówienie Panoramy na platformie widokowej. Zajęcia prowadziła historyk sztuki i plastyk, mgr Izabela Trembałowicz-Chęć.

Panorama Racławicka ma długość 114 metrów i wysokość 15 metrów. Przedstawia zwycięską bitwę Polaków z Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku.