Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

Zarządzenie Nr 17/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108
z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.