Zarządzenie PREZYDENTA WROCŁAWIA

Zarządzenie
PREZYDENTA WROCŁAWIA
w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii