ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

 

 

 

 

Wniosek

Zgłoszenie

Oświadczenie

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7