Kryteria rekrutacyjne

Prezentujemy Państwu zestawienie tegorocznych kryteriów rekrutacyjnych. 

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone w Uchwale Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.

  • do klas pierwszych szkół podstawowych:


    Informacja o programie Nasz Wrocław – niezbędnik Rodzica podczas rekrutacji

  • Czym jest program Nasz Wrocław?

Program Nasz Wrocław skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, którzy aktywnie chcą korzystać ze zniżek dotyczących usług między innymi instytucji użyteczności publicznych, takich jak wejście z rodziną do ZOO, czy korzystanie ze zniżek na komunikację miejską MPK. Warunkiem skorzystania z programu jest rejestracja konta na stronie programu oraz dokonanie aktywacji statusu członka w programie Nasz Wrocław poprzez potwierdzenie złożonej deklaracji PIT we Wrocławiu. Link do programu Nasz Wrocław.

  • Jak uzyskać aktywny status w programie?

Aktywny status w programie Nasz Wrocław można uzyskać bez wychodzenia z domu. Szczegóły można znaleźć tutaj.

  • Jak uzyskać aktywny status w programie, gdy nie ma się dostępu do internetu?
  1. W celu uzyskania aktywnego statusu jest założenie konta w Programie Nasz Wrocław w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41. Założenie konta odbywa się poprzez podanie pracownikowi Urzędu Miejskiego danych wymaganych do rejestracji tj.: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, itd.
  2. Po rejestracji konta, osoba ubiegająca się o uzyskanie aktywnego statusu powinna osobiście okazać dokument potwierdzający fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu w jednym z czterech Punktów Obsługi Klienta na terenie miasta Wrocławia (ul. Kotlarska 41, ul. Sztabowa 98, ul. Krzywoustego 286, ul. Chociebuska 8-10).
  3. Dodatkowo dla osób nie mających dostępu do Internetu lub wykluczonych cyfrowo – nieposiadających adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Gmina Wrocław nawiązała współpracę z wolontariuszami IT, którzy sprawują darmową pomoc w zakresie usług elektronicznych w trzech filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza o numerach: 1 (ul. Sztabowa 98), 11 (ul. Krzywoustego 286) oraz 58 (pl. Teatralny 5).
  • Weryfikacja statusu w programie

Komisja rekrutacyjna działająca w przedszkolu/szkole zgodnie z trybem rozpatrywania wniosków oraz kryteriów w nich zawartych otrzyma dostęp do aplikacji Nasz Wrocław, która pozwoli na zweryfikowanie statusu po nr PESEL rodzica wpisanego w oświadczeniu.