Zwrot kosztów za uszkodzone podręczniki dla klas I, II, IV

Zwrot kosztów za uszkodzone podręczniki dla klas I, II, IV:

Klasy I i II:

Uprzejmie przypominamy ,że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez NBP o/ Warszawa, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać:” zwrot za podręcznik (tytuł, klasa) cz….”podając numer jednej z czterech części.

  • Kl. I -każda część wynosi 4,34 zł
  • Kl. II -każda część wynosi 4,21 zł

Klasy IV:

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu. Numer rachunku:

70 1020 5226 0000 6002 0418 4271

W treści przelewu należy wpisać:” zwrot za podręcznik -tytuł np. „Matematyka kl. IV”.

Każdy podręcznik do klasy IV kosztuje 15,40 zł.

Brak płyty CD na końcu podręcznika (dotyczy to języka angielskiego)uważa się za podręcznik, uszkodzony i dokonuje się wpłaty j.w.

http://naszelementarz.men.gov.pl/zwrot-kosztow-uszkodzonego-podrecznika-nasz-elementarz-na-rachunek-men/