COVID-19

USTAWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20)

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

SZCZEPIENIA

Komunikaty z Ministerstwa:

1.       List Ministra Zdrowia do rodziców

2.       Deklaracja na szczepienia

3.       Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

4.       List Fundacja Rodzice Szkole

5.       Rekomendacje dla rodziców

6.       Plakat informacyjny

BHP w czasie koronawirusa

 

Zarządzenie nr 18/2021

Strona 1
https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/rogonowski0701_edu_wroclaw_pl/EZxaLq5tWqhJrg4ePi71EF4B1M-S_Kf_9Tt_CJxbzfTTKw?e=HVbosR

Strona 2
https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/rogonowski0701_edu_wroclaw_pl/ESaSsviB6iVAvUd2xDDoxpEBToaTkAu2Cx7F9UlYEiQpSg?e=6KfCCB

Strona 3
https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/rogonowski0701_edu_wroclaw_pl/EWfVySQ9e_NJv2C4lwGv_RgBLphTB5FauDuThlh1-RP3aQ?e=JcG4YX