Status szkoły

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima dołączyła do międzynarodowego grona szkół IB, zdobywając status szkoły autoryzowanej do oferowania Primary Years Programme.


Wieloetapowy proces autoryzacyjny wymagał od całej społeczności szkolnej ścisłej współpracy i ogromnego zaangażowania. Nasz progres i stopień przygotowania do wrażania programu był na każdym etapie weryfikowany przez organizację International Baccalaureate. Wydarzeniem kończącym proces autoryzacyjny była wizyta weryfikacyjna.

W dniach 13-14.11.2023 r. gościliśmy w szkole przedstawicieli IB. Celem wizyty było potwierdzenie, że szkoła podjęła wszelkie niezbędne działania, aby spełnić wymogi autoryzacji i jest właściwie przygotowana do oferowania programu PYP.

Szczegółowa analiza wszystkich obszarów naszej pracy wykazała, że szkoła jest gotowa do kontynuacji pracy w programie jako szkoła autoryzowana.

W styczniu 2024 otrzymaliśmy certyfikat dołączenia do światowej rodziny IB.