Wolontariat

KLUB OŚMIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 108 IM. JULIANA TUWIMA WE WROCŁAWIU

Wolontariat w Szkole

 Każdy ma w sobie coś, co może podarować innym, czyli dlaczego warto pomagać?

Od września 2017r działa szkolny wolontariat pod hasłem klubu ośmiu Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu. Wolontariuszami są uczniowie z klasy IV-VII Szkoły Podstawowej nr 108, którzy aktywnie pracują na rzecz szkoły, jaki i społeczności lokalnej organizując różnego rodzaju akcje, zajęcia, spotkania po opieką opiekuna wolontariatu pani Katarzyny Tracz.

Czym jest Wolontariat w Szkole?

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz społeczności szkolnej lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno- przyjacielskie. Wolontariat to chęć niesienie pomocy potrzebującym, motywacja i zaangażowanie do pracy na rzecz innych osób.

Głównym celem Szkolnego Klubu Ośmiu jest realizowanie różnych form działalności prospołecznej na terenie szkoły, jej okolic i miasta Wrocław przy współpracy z zrzeszonymi szkołami.

NASZE AKCJE

  • WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ ,, ŚWIAT NA TAK’’- nawiązanie współpracy z klubami Ośmiu na terenie miasta Wrocław, współpraca na rzecz innych, wymiana doświadczeń, udział we wspólnych akcjach.
  • KONKURS NA LOGO Szkolnego Klubu Wolontariatu
  • ,,STARSI UCZĄ MŁODSZYCH”- prowadzenia zabaw, zajęć, gier przez uczniów z klasy IV w oddziale przedszkolnym w trakcie przerw lekcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 108.
  • AKCJA ,, WIELKA PACZKA DLA ZWIERZACZKA”- zbiórka karm dla zwierząt ze schroniska
  • AKCJA ,, ZNICZ ZAPAL NA GROBIE PRADZIADA I OCAL OD ZAPOMNIENIA”- zbiórka zniczy na opuszczone groby, zapalnie zniczy ku pamięci osób zmarłych na wrocławskich cmentarzach.
  • AKCJA ,,Słodka Paczka” zbiórka słodyczy na rzecz dzieci z najuboższych rodzin.

ZAPAL Z NAMI ZNICZ W LISTOPADZIE

PRZYNIEŚ KARMĘ

TAK MAŁO POTRZEBA BY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…