Świetlica

Dokumenty do pobrania:

Zapisy do Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu 

Rodzice pragnący zapisać swoje dzieci do świetlicy szkolnej (dot. to także dzieci przebywających w świetlicy szkolnej w ramach zajęć z religii), zobligowani są do dostarczenia wypełnionej i podpisanej karty zapisu do świetlicy.

Formularz karty zapisu do świetlicy dostępny jest na stronie szkoły w zakładce świetlica (https://sp108.edu.pl/swietlica/) oraz w formie papierowej w świetlicy i na portierni szkoły.

W sytuacji przekroczenia limitu miejsc w szkolnej świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących.

____________________________________________________________________
Świetlica wysyła propozycje dla dzieci pt. „Nie ma nudy”

_____________________________________________________________________

LUDOWE INSPIRACJE – WIELKANOC

Malowanie butelek, wyklejanie bibułkowymi motywami to zapoznanie z techniką dekupaż, decoupage ( Słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasownika „decouper” – wycinać). Prace dzieci pod kierunkiem nauczycieli.