Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima

Serdecznie zapraszamy 4 lutego 2017

Szanowni Rodzice!

Dobiega końca edukacja Państwa dziecka w przedszkolu. Stoicie Państwo przed wyborem dalszej drogi kształcenia dziecka, chcąc wybrać dla niego jak najlepszą szkołę, zarówno pod względem jakości nauczania, jak i działań wychowawczych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu, znajdującej się przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 lutego 2017 r.  w godzinach 8.00 – 14.00.

Z myślą o naszych przyszłych Pierwszoklasistach oraz ich Rodzicach pragniemy zaprezentować ofertę edukacyjną naszej placówki.

Dlaczego warto kontynuować naukę w naszej szkole ?

  • Jesteśmy małą, kameralną szkołą.
  • Oferujemy szeroki wybór kółek zainteresowań.
  • Posiadamy pracownie komputerowe oraz  kompleks sportowy.
  • W szkole znajduje się jadalnia z domowymi obiadami.
  • W szkole funkcjonuje świetlica.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła uzyskała Certyfikat Wiarygodna Szkoła, potwierdzający zachowanie standardów bezpieczeństwa, wysokiego poziomu edukacyjnego oraz efektywnych działań wychowawczych.

Naszymi atutami, cenionymi zarówno przez uczniów, jak i rodziców są:

  • Doświadczeni, wysoko wykwalifikowani nauczyciele.
  • Efektywna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Aktywność i sukcesy w konkursach i zawodach na terenie szkoły oraz poza nią.
  • Realizacja ciekawych projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych.

Mała liczebność klas stwarza warunki do podmiotowego postrzegania ucznia, sprzyja indywidualizacji i aktywizacji oraz zapewnia bezpieczeństwo, ciepłe i serdeczne relacje z wychowawcami  oraz pozostałymi nauczycielami.

Co roku stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę z myślą o tym, aby nasza szkoła należała do tych najlepszych.

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne