Europejski Dzień Sportu Szkolnego – turniej w korfball

W naszej szkole zorganizowano Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Impreza odbyła się w piątek, 30 września. Uczniowie zagrali w korfball.

Przewodniczący każdej klasy wylosował europejski kraj, który klasa reprezentowała w rozgrywkach sportowych. Klasy drugie, trzecie i czwarte rozegrały mecze w korfball. Z kolei dla klas 5-6 i 7-8 przygotowano turniej – również w tę dyscyplinę.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego to wielkie, międzynarodowe święto ruchu,, w którym biorą udział szkoły z całej Europy oraz Ameryki Południowej i Azji.