Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Od początku roku szkolnego nauczyciele realizują tzw. godziny dostępności. Jest to jedna godzina w tygodniu lub co dwa tygodnie (w zależności od wymiaru czasu pracy nauczyciela) przeznaczana na konsultacje dla uczniów i rodziców.


Harmonogram dostępności nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu dostępny jest TUTAJ.