Informacja dla uczniów dotycząca  organizacji  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dla uczniów dotycząca  organizacji  egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Terminy egzaminu ósmoklasisty:

– 15 kwietnia 2109 r. /poniedziałek/ –  egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu został przedłużony)

16 kwietnia 2019 r. /wtorek/ – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu został przedłużony)

–  17 kwietnia 2019 r. /środa/ egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut    (lub   nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu  został przedłużony)

  1. Zbiórka uczniów w szkole o godz. 8.30
  • Uczniów obowiązuje strój galowy.
  • Wszystkie rzeczy zbędne na egzaminie uczniowie zostawiają w szafkach.
  • Po skończonym egzaminie uczniowie wychodzą ze szkoły.
  • Uczniowie muszą mieć przy sobie tylko legitymacje szkolne oraz dwa czarne długopisy.
  • Należy pamiętać:

– o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania  z takich urządzeń w tej sali,

–  o konieczności samodzielnego rozwiazywania zadań w czasie egzaminu.