Informacja dyrektora CKE o egzaminie ósmoklasisty w roku 2020 na podstawie wytycznych MEN, GIS, CKE

Informacja dyrektora CKE o egzaminie ósmoklasisty w roku 2020 na podstawie wytycznych MEN, GIS, CKE