Kolejna akcja szkolnych wolontariuszy

W kolejnej akcji wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu roznosili posiłki seniorom. Dodatkowo rozwieszali plakaty promujące przekazanie 1% podatku celem wsparcia Stowarzyszenie Żółty Parasol.
Odwiedzili również Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn gdzie przekazali artykuły higieniczne.