Konkurs „Maska karnawałowa z recyklingu”

Z okazji trwającego karnawału Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej zaprasza na konkurs na karnawałową maskę z recyklingu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 1-3. Trwa do 27 stycznia. Maski karnawałowe zgłoszone na konkurs muszą być opisane w następujący sposób: Imię, nazwisko, klasa (np. na przyczepionej karteczce).

Prace konkursowe należy złożyć u wychowawcy klasy. Ważne, żeby były one wykonane przynajmniej w połowie z materiałów z recyklingu: tektury, tkaniny itp. Maska powinna mieć wielkość odpowiednią do rozmiaru twarzy i powinna łatwo zakładać się i zdejmować. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 lutego 2023 roku.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.