Kreatywne zajęcia z matematyki w klasie pierwszej

Pierwszoklasiści uczą się przez zabawę. Pracując w grupach, uczą się dodawania w zakresie do 50, porównywania wielkości oraz umiejętności segregowania oraz doskonalą umiejętność porządkowania.


W codziennej pracy nauczyciele wykorzystują różne metody i formy pracy. Uczniowie klas pierwszej doskonalili umiejętności matematyczne z wykorzystaniem, m.in. kart.