Lekcja w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Uczniowie klasy 3b odwiedzili Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu międzynarodowego IB PYP.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest jedyną w Polsce placówką muzealną gromadzącą i chroniącą zabytki stanowiące świadectwo działalności poczty na ziemiach polskich, w tym Poczty Polskiej założonej przez króla Zygmunta Augusta w 1558 r. Muzeum, utworzone w 1921 r. w Warszawie, od 1956 r. mieści się w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu.