LEKCJE MUZEALNE W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ ORAZ LEKCJA PLASTYKI W GALERII DIA

3 października i 14 listopada 2017 r. uczniowie klas VII i VI naszej szkoły byli uczestnikami lekcji muzealnych w Pawilonie  Czterech Kopuł filii Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

W ramach programu ministerialnego KULTURA DOSTĘPNA uczniowie poznali bogate zbiory sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł i uczestniczyli w zajęciach o charakterze lekcyjno- warsztatowym, których aktywna formuła zachęcała do twórczego myślenia i działania. Uczniowie klas VII dowiedzieli się skąd artyści mają pomysły? Co ich inspiruje i rozwija?   Jakie są założenia sztuki konceptualnej zawarte w pracach artystów takich, jak: Stanisław Dróżdż, Roman Opałka, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski. Być może udało  się odpowiedzieć na  pytanie: czym jest sztuka współczesna?

Natomiast uczniowie klasy VI dowiedzieli się, co łączy sztukę z zagadnieniem miejsca, uczestnicy zaznajomili się z  twórczością wrocławskiego artysty Józefa Hałasa, dziełami Leona Tarasewicza, poznali  inspiracje Jerzego Nowosielskiego, przyjrzeli się sztuce poświęconej miastom, a także stworzyli  własne instalacje w przestrzeni miejskiej.

„Jak przekonywał pedagog i miłośnik muzeów John Dewey, uczenie się przynosi dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają”.

Opiekun grupy:  Małgorzata Więcław-Szafrańska

LEKCJA PLASTYKI W GALERII DIA

3 października 2017 r. uczestnicy kółka plastycznego dla klas I-IV odwiedzili Galerię DIA mieszczącą się na ulicy Bolesława Chrobrego.  W ramach wizyty uczniowie zapoznali się z aktualną wystawą dwóch współczesnych malarek Joanny Burdy i Ewy Podleś.  Uczniowie   dowiedzieli się, skąd artystki czerpią pomysły? Co ich inspiruje i rozwija?  Dowiedzieli się, co  to jest kolaż ? Przyjrzeli się malarstwu portretowemu, a także stworzyli własne kreatywne portrety.

Zajęcia przeprowadzone przez Panią Dorotę Iskrzak były niezwykle inspirujące i twórcze. Uczniowie poznali metody tworzenia kolażu, pogłębili i rozwinęli warsztat młodego artysty.

Opiekun grupy: Małgorzata Więcław-Szafrańska