Lekcje z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości

Podczas zajęć z użyciem zestawów LEGO budujemy pojazd kołowy z napędem elektrycznym sterowany oraz programowany.
Poznajemy budowę oraz działanie mechanizmów z zastosowaniem przekładni ciernej oraz sprzęgła ślizgowego.
Dobieramy przełożenia przekładni zębatej kątowej.

Film 1

Film 2