Nauczyciel na Medal

Szanowni Państwo,

w plebiscycie ogłoszonym przez Gazetę Wrocławską Nauczyciel na Medal, zgłoszono kandydaturę Pani Renaty Jasiurskiej wieloletniego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły.
To bardzo duża nobilitacja dla nauczyciela. W związku z tym, informuję społeczność szkoły, w tym rodziców i absolwentów o możliwości włączenia się do akcji i oddawania głosów na tę kandydaturę.

Głosowanie trwa do 10 listopada 2017r. i odbywa się wyłącznie drogą sms-ową, przy czym jest ono odpłatne (2,46 zł brutto za jeden sms).
Sms należy kierować na numer: 72355, treść: WMP.41

Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie:
http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/regulamin-plebiscytu-nauczyciel-na-medal,12550574/