Obiady we wrześniu

Odpłatność za obiady we wrześniu

 

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 06.09.2021 – wyłącznie dla tych uczniów,
których rodzice złożą deklaracje oraz uiszczą wpłatę do dnia 06.09.2021.

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC Wrzesień 2021   WYNOSI:

19 dni x 7,50 zł = 142,50 zł

Wpłata na konto nr

64 1020 5226 0000 6702 0418 4230

Proszę pamiętać, że wpłata za obiady powinna być uiszczona z góry tj. do 01 każdego miesiąca, brak wpłaty skutkuje tym, że uczeń nie otrzymuje obiadu.

(osoby, które zgłaszały odpisy pomniejszają kwotę o ilość dni odpisu).