OK w klasie 3c

Lepiej się uczę jeśli wiem, po co i czego mam się nauczyć.

Lepiej się uczę, jeśli nauczyciel rozmawia ze mną o postępach i w każdej chwili wie, na jakim etapie nauki jestem.

Lepiej się uczę, jeśli nauczyciel udziela mi informacji zwrotnej, co zrobiłem dobrze, co i jak powinienem poprawić i jak mogę się dalej rozwijać.

Lepiej się uczę, jeśli korzystam z wiedzy i umiejętności moich kolegów i koleżanek.

Lepiej się uczę, jeśli jestem świadomy i odpowiedzialny za proces uczenia się.

Od roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej 108 im. Juliana Tuwima zaczęliśmy formalnie wprowadzać elementy oceniania kształtującego. Jesteśmy objęci programem „Całościowy Rozwój Szkoły” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jest to początek naszej przygody z OK.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

  1. Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.
  2. Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.
  3. Stosuje efektywną informację zwrotną.
  4. Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej.
  5. Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.
  6. Potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję.
  7. Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską

Nasze „okejowe” zeszyty już zaczęły żyć własnym życiem….tworzymy je sami, uczymy się robić własne notatki, używamy kolorów, wycinamy, wklejamy…

Najważniejsze jednak, że wiemy czego się uczymy i po co a nacobezu pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób możemy „wejść po schodach na samą górę”, aby osignąć cel.