Opłata za obiady w marcu

OPŁATA ZA OBIADY

ZA MIESIĄC

Marzec 2023  WYNOSI:

 23 dni x 7,50 zł = 172,50 zł

Wpłata na konto nr

64 1020 5226 0000 6702 0418 4230

Proszę pamiętać, że wpłata za obiady powinna być uiszczona z góry

do 01 każdego miesiąca, brak wpłaty skutkuje tym, że uczeń nie otrzymuje obiadu.

(Osoby, które zgłaszały odpisy pomniejszają kwotę  o ilość dni odpisu)