Podział zasobów planety – prace trzecioklasistów

Uczymy się, prowadzimy wnikliwe badania, analizujemy i tworzymy. Trzecioklasiści podczas realizacji kolejnego unitu badawczego.

Klasy trzecie w ramach unitu Podział zasobów planety poszukiwały odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu przyrody na życie człowieka, umiejętności dopasowywania się człowieka do warunków klimatycznych oraz naszego miejsca w ekosystemach i naszej odpowiedzialności za świat przyrody.