Podziękowanie dla wolontariuszy

Szkolny Klub Wolontariusza otrzymał podziękowanie za udział w projekcie „Razem w szkole”, realizowanym w ramach współpracy miasta Wrocław z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Celem projektu była promocja idei wolontariatu, wzmacnianie aktywności społecznej uczniów w środowisku szkolnym oraz wspieranie integracji międzykulturowej, w szczególności ukierunkowanej na działania włączające uczniów obcojęzycznych w społeczność szkolną.

W ramach podziękowania Szkolny Klub Wolontariusza działający w naszej szkole, otrzymał wejściówki dla wolontariuszy do: Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”, Kolejkowa, Muzeum Iluzji oraz gry planszowe.