Pomysły uczniów na „Dzień bez plecaka”

Kilkudziesięciu uczniów wzięło udział w zabawie zorganizowanej przez Samorząd szkolny i Zespół edukacji wczesnoszkolnej w ramach „Dnia bez plecaka”.


Dzień bez plecaka (z ang. „no backpack day”) to wybrany przez Samorząd szkolny dzień, w którym wszyscy chętni uczniowie przychodzą bez plecaków. Zabawa polega na tym, by jednocześnie przynieść do szkoły wszystkie potrzebne przybory. Liczy się pomysłowość i spryt – książki, zeszyty i inne artykuły szkolne można spakować w dowolny, zwykle zabawny sposób.