Prace plastyczne uczniów naszej szkoły w kalendarzu Nadodrza 2017

Prace plastyczne trojga uczniów SP Nr 108 ozdobiły Kalendarz Nadodrza 2017. Na okładce znajduje się praca naszej absolwentki Eweliny Smacznej „Nadodrze ma się dobrze” wykonanej pod kierunkiem nauczycielki plastyki p. Małgorzaty Więcław-Szafrańskiej, podobnie jak praca Bartosza Basy z kl. 5b ilustrująca jeden z ważniejszych zabytków na naszym osiedlu- Dworzec Kolejowy „Wrocław Nadodrze”. Krzysztof Konski z kl. 5a pod kierunkiem p. Olgi Kunysz namalował pracę pt: „Zespół Elektrociepłowni, ul. Łowiecka-Eko Energia”. Kalendarz na 2017 rok został wydany przez EDF, Kogenerację S.A. i Stowarzyszenie „Partnerstwo Razem dla Nadodrza”, czyli 20 instytucji, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu pracujących na rzecz podniesienia standardu życia mieszkańców Osiedla Nadodrze.