Program Mali Wspaniali

Program Mali Wspaniali prowadzony jest we wrocławskich placówkach oświatowych.

Celem głównym programu jest wspomaganie ogólnego rozwoju oraz sprawności umysłowej i ruchowej dziecka, a także działania profilaktyczne w zakresie wad postawy.

Założeniem programu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły oraz umiejętność współpracy w grupie. Zajęcia rozbudzają zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi oraz elementami sztuk walki.

Zajęcia Mali Wspaniali odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w ramach Świetlicy Szkolnej z wykwalifikowanym instruktorem i trwają 90 min.

Dzieci dzięki uczestnictwu w programie rozwiną w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego.