Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty