SP nr 108 szkołą kandydacką programu IB

SP nr 108 szkołą kandydacką programu IB

Dnia 9.12.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu uzyskała status szkoły kandydackiej w programie International Baccalaureate Primary Years Programme. To duży sukces i odważny krok na drodze prowadzącej nas do świata elitarnych szkół, które realizują ten prestiżowy program międzynarodowy.

Podstawowe założenia edukacji IB obejmują: rozwijanie dociekliwości poznawczej oraz motywacji ukierunkowanej na osiąganie sukcesów, kształcenie umiejętności podejmowania przemyślanych decyzji oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.
Szkoły w gronie IB dbają, by ich absolwenci – poprzez międzykulturowe zrozumienie i wzajemny szacunek – budowali lepszą rzeczywistość. Wdrażany na pierwszym etapie Primary Years Programme skierowany jest do najmłodszych uczniów. Jego idea skupia się na transdyscyplinarnym przekraczaniu barier między dyscyplinami naukowymi. PYP cechuje samodzielność, krytyczne myślenie, odpowiedzialność, perspektywa patrzenia na świat (zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym), umiejętność pracy z ludźmi, ale także podejmowanie indywidualnych i mądrych wyborów.

Dołączenie do grona szkół realizujących International Baccalaureate Primary Years Programme otworzy przed naszymi uczniami nowe możliwości.

Tylko szkoły autoryzowane przez Organizację International Baccalaureate mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) lub Career-related Program (CP). Status kandydata nie gwarantuje, że szkoła otrzyma autoryzację.

Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.