Stypendium dla naszej uzdolnionej absolwentki

Maja Piątek, absolwentka naszej szkoły, otrzymała stypendium w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA”.


Wrocławskim programem wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA objęci są uczniowie, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym co najmniej pięć ocen celujących na świadectwie oraz posiadają szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu co najmniej powiatowym – w przypadku szkół podstawowych.

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Maja Piątek – z sukcesami w różnego typu konkursach – ukończyła naszą szkołą w czerwcu 2023 roku.

Absolwentce oraz jej Rodzicom gratulujemy sukcesu!