Uczniowie Młodzieżowymi Organizatorami Sportu

Uczniowie naszej szkoły z klas 7-8 biorą udział w kursie w ramach przedsięwzięcia „Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego”.

Po ukończonym kursie (teoria i praktyka) i zdanym egzaminie uczestniczy otrzymają legitymację Młodzieżowego Organizatora Sportu. Ostatnio uczniowie – ramach realizacji praktyki – brali udział w organizacji Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego, Sportowej Ligi Klas oraz Turnieju Piłki Nożnej dla jednej z wrocławskich Akademii.