Wprowadzenie procedur w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego

W związku z otwarciem oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu podczas pandemii COVID 19
wprowadza się następujące procedury…