Wycieczka do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu – klasa 7b

Dnia 23 października 2017 r. klasa 7b odbyła wycieczkę po Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Uczniowie zwiedzali zespół naziemnych budowli górniczych oraz trasę podziemną, które należały niegdyś do kompleksu Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”. W trakcie zwiedzania obiektu mieli okazję zapoznać się z historią wałbrzyskiego górnictwa, jak również poznać warunki pracy górników.