Wyniki II konkurencji „Sylwetki polskich postaci historycznych związanych z niepodległością Polski”.

Wyniki II konkurencji „Sylwetki polskich postaci historycznych związanych z niepodległością Polski”.