XX Wojewódzki konkurs plastyczny „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”

Po raz 20. odbył się już finał konkursu plastycznego “Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” z hasłem przewodnim „Dumni z naszej Ojczyzny” z okazji Święta Niepodległości  i przypadającej 5 grudnia 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie ZR NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Do grona laureatów należą uczennice naszej szkoły. W kategorii szkół podstawowych klas IV -VI Marysia Lepszy laureatka I miejsca i Sylwia Kociołek laureatka wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Celem konkursu było upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

Organizatorami konkursu była Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Patronat honorowy konkursu pełnił Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz dyrektor Departamentu Edukacji Wrocławia Jarosław Delewski.

Nagrodzone i wyróżnione prace można  obejrzeć na wystawie w holu na I piętrze Zarządu Regionu  w godz. 8.00-16.00.

ZAPRASZAM

Małgorzata Więcław- Szafrańska