Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 

Zarządzenie Prezydenta nr 4974/21 z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie organizacji pracy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez gminę Wrocław,
od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.
(wraz z wnioskiem)