Zarządzenie w sprawie uruchomienia od dnia 25 maja zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym, w klasach I-III, pracy biblioteki, świetlicy oraz konsultacji dla uczniów

Zarządzenie w sprawie uruchomienia od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym, w klasach I-III, pracy biblioteki, świetlicy oraz konsultacji dla uczniów.